Gothia Innovation AB

Välkommen till Gothia Innovation AB

Gothia Innovation AB driver och utvecklar teknik- och forskningsparken Gothia Science Park. Det gör vi genom kontinuerligt utvecklad verksamhet och spetsprojekt. Målet är att skapa bästa möjliga innovationsmiljö för att företag ska utvecklas, förnya sig och växa.

Kort om Gothia Science Park

Gothia Science Park är en teknik- och forskningspark med IT-profil. Den består av individer, verksamheter, miljöer och processer.
I vår innovationsmiljö växer företag snabbare och mer uthålligt vilket bidrar till såväl regional attraktivitet som regional tillväxt. GSP:s fokusområden är kopplade till Högskolan i Skövde med spets inom Simulering, Beslutsstöd samt Spel för underhållning och lärande.

Allt om Gothia Science Park; innovationsmiljön, företag i parken, aktiviteter och event för ny kunskap och kompetensutveckling kan du läsa på www.gsp.se

Gothia Innovations verksamhet är huvudsakligen fokuserad på att:

  • Bibehålla och utveckla en sammanhållen innovationsmiljö med en kritisk massa av individer från företag, akademi och stödaktörer
  • Fortsätta att stärka GSP:s profilering mot informationsteknologi och tjänsteföretag, med särskild spets inom dataspel, simulering och beslutsstöd
  • Bedriva affärsutvecklings- och inkubatorprocesser för att stötta entreprenörer att ta sin idé från start up till tillväxtbolag
  • Inom vår profilering utveckla och driva nätverk i syfte att skapa erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och utvecklingsprojekt i samverkan mellan olika verksamheter
  • Utveckla och driva processer för samverkan och öppen innovation som genererar nya produkter och tjänster
  • Utveckla gemensamma processer och ett nära partnerskap med Högskolan i Skövde

Hur kan vi hjälpa dig

Om du vill ha mer information om vår verksamhet eller vill boka ett möte är du välkommen att ta kontakt med någon av våra medarbetare.

Samverkan och Gothia Science park Open Arena

Åsa Björk
Verksamhetsansvarig, asa.bjork@gsp.se, 0703-97 77 73

Ulf Dackemark
Innovationsrådgivare, ulf.dackemark@gsp.se, 0708-78 77 97

Johan Hoffman
Innovationsledare, johan.hoffman@gsp.se, 0709-60 30 24

Elinor Aronsson
Projektkoordinator, elinor.aronsson@gsp.se, 0723-29 62 99

Affärsutveckling och Gothia Science Park Inkubator

Per-Arne Lundberg
Verksamhetsansvarig, per-arne.lundberg@gsp.se, 0705-66 05 55

Kenneth Johansson
Affärsutvecklare, kenneth.johansson@gsp.se, 0722-06 87 09

Per Holmén Dahlin
Affärsutvecklare, per.holmen@gsp.se, 0706-22 22 31

Torbjörn Rundqvist
Affärsutvecklare, torbjorn.rundqvist@gsp.se, 0707-55 61 66

Petri Ahonen
Affärsutvecklare, petri.ahonen@gsp.se, 0703-83 03 33

Carolina Green
Affärsutvecklare, carolina.green@gsp.se, 0703-81 90 10

Fredrik Örneblad
Affärsutvecklare, fredrik.orneblad@gsp.se, 0739-88 03 19

Medlemmar, miljö, möten & lokaler

Kenneth Alfelt
Verksamhetsansvarig, kenneth.alfelt@gsp.se, 0708-49 30 50

Kristian Thimberg
Vicevärd, kristian.thimberg@gsp.se, 0703-37 89 75

Tomas Souranis
Vicevärd, tomas.souranis@gsp.se, 0702-19 99 45

Sofia Berggren
Möten & konferens, sofia.berggren@gsp.se, 0734-28 18 75

Ann-Christin Persson
Möten & konferens, ann-christin.persson@gsp.se, 0706-27 29 26

LEDNING, administration & kommunikation

Patric Eriksson
VD, patric.eriksson@gsp.se, 0703-41 91 23

Anne-Marie Kaufmann
Kontorschef, anne-marie.kaufmann@gsp.se, 0707-35 48 15

Marie Lindholm
Ekonomi, marie.lindholm@gsp.se, 0722-31 32 52

Karin Pestat
Kommunikatör, karin.pestat@gsp.se, 0736-27 88 76

Sweden game arena

Magnus Ling
Talesperson för Sweden Game Arena och projektledare för Spik, magnus.ling@gsp.se, 0709-64 46 54

Laura Bularca
Projektkoordinator, laura.bularca@gsp.se, 0731-41 42 29

Amanda Merlenius
Eventkoordinator, amanda.merlenius@gsp.se, 0762-47 20 96

Kontakta eller besök Gothia Innovation

Gothia Innovation AB
Besök: Kanikegränd 3 och Kaplansgatan 16B
Post: Gothia Science Park, Box 133, 541 23 Skövde
E-post: info@gsp.se